Plattforms-partnerskap

Som plattformspartner till Kadunk får ni en regelbunden exponering mot över hundratusen svenskar som vill resa hållbart med tåg på semestern.  Partnerskap tecknas årsvis med tre månaders uppsägningstid.

Pris / månad

BRONS

10 tkr

SILVER

20 tkr

GULD

30 tkr

Exponering genom Tågsemester i SoMe / månad i snitt

10 tn

20 tn

30 tn

Kampanjer / år ca¹

4-5

9-10

14

Omnämnande i nyhetsbrev²

Tävlingar med priser¹

Influencer branding³

Enkäter⁴

Sidmedlem i Facebookgruppen⁵

Aktivt pressarbete

Våra kanaler

I över två år har vi inspirerat fler att ta tåget på semestern och i tjänsten genom framförallt event, digital marknadsföring och föredrag.  En framgångsfaktor har varit vår stora räckvidd i sociala medier samt det stora intresset för Tågsemester från media. Här kort fakta om våra kanaler. 

Facebookgruppen Tågsemester

ca 115 tn medlemmar

Facebooksidan Tågsemester.nu

ca 17 tn följare

Instagram Tågsemester.nu

ca 6 tn följare

Nyhetsbrev från Tågsemester.nu

ca 8 tn prenumeranter

Presskontakter

Vi har kontakt med ett 100-tal journalister som skrivit om oss

Ord från våra kunder

Utmärkelser

"Genom att på ett enkelt sätt ta tag i en konkret fråga har Susanna och Andreas på kort tid lyckats skapa konkret förändring genom att just inspirera. Idén att koppla ihop personer med kunskap om tåg och personer som vill resa mer hållbart är genial. Tack vare Tågsemestergruppen och Tågsemesterdagarna har efterfrågan på tågresor ökat så mycket att det redan ger effekt i verkligheten. Susanna och Andreas har verkligen visat kraften som finns i inspiration!"
"Susanna Elfors har starkt bidragit till att göra tågsemester till ett populärt alternativ till flygresan utomlands. Hon har startat och driver Facebookgruppen Tågsemester, som det senaste året har växt explosionsartat. I augusti hade gruppen strax över 100 000 medlemmar."
"Facebookgruppen Tågsemester fyller en viktig funktion som idag saknas för den konsument som vill välja tåget som färdmedel ut i världen. I tider då flygandet måste minska är tåget ett självklart val och Tågsemesters över 25 000 medlemmar ger såväl inspiration som blixtsnabba råd. Gruppen kan lika enkelt ta dig igenom den ogenomträngliga djungel det kan vara att hitta rätt biljetter för en europasemester, som att hjälpa dig om du är strandad i Düsseldorf eller missade tåganslutningen i Degerfors. Susanna Elfors kan mycket väl genom sitt initiativ skapat världens mest dynamiska kundtjänst. För konsumenter och av konsumenter - lustfyllt, hållbart och konsumentvänligt i kvadrat."

Kontakta oss